55/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av 14 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 3 mom. handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979), sådant det lyder i lag 585/1996, som följer:

14 §

Registermyndigheten skall innan den godkänner ett i lagen om placeringsfonder (48/1999) avsett fondbolags och förvaringsinstituts bolagsordning och ändring av denna ge statsrådet och finansinspektionen minst 30 dygn att uttala sig om den ansökan som gäller bolagsordningen och ändringen.Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 202/1998
EkUB 35/1998
RSv 219/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.