52/1999

Given i Helsingfors den 29 januari 1999

Lag om ändring av lagen om värdeandelssystemet

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) en ny 26 d § som följer:

26 d §
Fondandelar

Ett fondbolag skall senast vid en tidpunkt som bestäms genom förordning överföra fondandelarna i de placeringsfonder som det förvaltar till värdeandelssystemet, om inte finansinspektionen av särskilda skäl beviljar undantag från detta.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 202/1998
EkUB 35/1998
RSv 219/1998

Helsingfors den 29 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.