17/1999

Utfärdat i Helsingfors den 14 januari 1999

Statsrådets beslut om ändring av 2 och 3 § statsrådets beslut om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet

ändrat 3 § i sitt beslut av den 26 januari 1995 om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen (105/1995) samt fogat ett nytt 3 mom. till 2 § som följer:

2 §
Tillämpningsområde

Beslutet gäller ytterligare sådana batterier och ackumulatorer som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver och som släpps ut på marknaden från och med den 1 april 1999.

3 §
Utsläppande av vissa batterier och ackumulatorer på marknaden

Batterier och ackumulatorer som innehåller mer än 0,0005 viktprocent kvicksilver, med undantag för sådana knappceller och sådana av knappceller bestående batterier som innehåller högst 2 viktprocent kvicksilver, får inte släppas ut på marknaden. Förbudet gäller också batterier och ackumulatorer som är inbyggda i apparater.


Detta beslut träder i kraft den 1 april 1999. Det förbud som avses i 3 § träder dock i kraft den 1 januari 2000 när det gäller sådana knappceller och sådana av knappceller bestående batterier som innehåller mer än 2 viktprocent kvicksilver.

Kommissionens direktiv 98/101/EG; EGT nr L 1, 5.1.1999, s. 1

Helsingfors den 14 januari 1999

Minister
Sinikka Mönkäre

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.