5/1999

Utfärdat i Helsingfors den 7 januari 1999

Undervisningsministeriets beslut om bestämmande av priset per enhet för privat grundläggande utbildning som ordnas utomlands

Undervisningsministeriet har med stöd av 17 § 4 mom. lagen den 21 augusti 1998 om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998) och 4 § förordningen den 6 november 1998 med samma namn (806/1998) beslutat:

1 §

Såsom det pris per enhet som skall läggas till grund för statsandelen till en privat anordnare av grundläggande utbildning bestäms det genomsnittliga belopp för priserna per enhet som statsrådet har fastställt för grundläggande utbildning med stöd av 16 § lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (635/1998), om inte något annat bestäms nedan.

Priset per enhet för en anordnare av grundläggande utbildning höjs med 20 pro- cent när undervisningen ordnas i Belgien och i Ryssland.

Priset per enhet för en anordnare av grundläggande utbildning sänks med 20 procent när undervisningen ordnas i Kenya och i Papua Nya Guinea.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 11 januari 1999.

Detta beslut tillämpas från den 1 januari 1999.

Helsingfors den 7 januari 1999

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Zoe Pohjanvirta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.