2/1999

Given i Helsingfors den 8 januari 1999

Förordning om ändring av 45 e § landsbygdsnäringsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i landsbygdsnäringsförordningen av den 8 februari 1991 (248/1991) 45 e §, sådan den lyder i förordning 667/1997, som följer:

45 e §
Omvandling av räntestöd till bidrag

När landsbygdsnäringsmyndigheten beviljar ett räntestöd i anslutning till ett räntestödslån beslutar den om det maximibelopp som under den lånetid som anges i beslutet kan användas som räntestöd för lånet i fråga. Det maximibelopp som kan beviljas i räntestöd är det sammanlagda beloppet av de poster till nominellt belopp vilka beräknats på basis av ett maximiräntestöd om fyra procent för ränteperioder som anges i kreditlöftet.


Denna förordning träder i kraft den 13 januari 1999.

Räntestöd omvandlas till bidrag enligt denna förordning när på räntestöd tillämpas 28 § landsbygdsnäringslagen (1295/1990), sådant detta lagrum lyder i lag 1174/1998.

Helsingfors den 8 januari 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.