1226/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om tillämpning av skogslagen

Jord- och skogsbruksministeriet har fogat en ny 9 a § till sitt beslut av den 14 mars 1997 om tillämpning av skogslagen (224/1997) som följer:

9 a §
Avverkning av ett klent trädbestånd

Om trädbeståndets medeldiameter före avverkningen är högst 13 centimeter, betraktas avverkningen som en sådan avverkning av ett klent trädbestånd som avses i 14 § 2 mom. 3 punkten skogslagen.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 30 december 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Pentti Lähteenoja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.