1225/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Förordning om ändring av skogsförordningen

På föredragning av jord- och skogsbruksministern

ändras i skogsförordningen av den 20 december 1996 (1200/1996) 9 § 1 mom. som följer:

9 §
Anmälan om användning av skog

6) vid förnyelseavverkning beträffande de enskilda skogsbestånden växtplatsens beskaffenhet, trädbeståndets medeldiameter, ålder eller utvecklingsklass, en utredning om huruvida förnyelsesättet är naturlig förnyelse, sådd eller plantering, det huvudsakliga trädslaget vid förnyelsen samt markberedningsmetoden,


8) huruvida det är fråga om ett skyddsskogsområde enligt 12 § skogslagen eller om ett skyddsområde enligt 13 § i nämnda lag,

9) när skogsbehandlingen gäller livsmiljöer som nämns i 10 § 2 och 3 mom. skogslagen vilken slags livsmiljö det är fråga om, en förteckning över de planerade skogsbruksåtgärderna, såsom avverkning, dikning, byggande av skogsväg, markberedning och gödsling, samt en utredning om hur bevarandet av livsmiljöernas särdrag beaktas i de planerade åtgärderna, samt

10) namn och kontaktinformation i fråga om den som har gjort anmälan om användning av skog.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.