1221/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om storleken av stöd som utbetalas enligt antalet bisamhällen under 1998

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 4 § 2 mom. statsrådets beslut av den 7 maj 1998 om nationellt stöd för biodling under 1998 (316/1998) beslutat:

1 §
Storleken av stödet

Eftersom det inhemska producentpriset på honung har blivit högre än det genomsnittliga producentpriset på honung åren 1991―1994 betalas inte för biodlingen under 1998 nationellt stöd enligt antalet bisamhällen.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 30 december 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.