1217/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1998

Statsrådets beslut om lägenhetsbestämda ersättningsandelar för 1998 års skördeskador

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 13 § förordning den 24 oktober 1975 om ersättande av skördeskador (820/1975), sådan den lyder i förordningen 335/1998, beslutat:

1 §

Av de lägenhetsbestämda skördeskadorna under 1998 ersätts 90 procent av det skördeskadebelopp som överstiger självrisken.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 30 december 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.