1216/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Förordning om ikraftträdande av luftfartsavtalet med Kazakstan

På föredragning av trafikministern stadgas:

1 §

Det i Almaty den 7 februari 1996 ingångna luftfartsavtalet mellan Republiken Finlands regering och Republiken Kazakstans regering, vilket republikens president godkänt den 7 juni 1996 och beträffande vilket noterna om dess godkännande utväxlats den 26 november 1998, träder i kraft den 1 januari 1999 såsom därom överenskommits.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 98/1998)

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.