1206/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av 28 § lagen om utländska försäkringsbolag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 mars 1995 om utländska försäkringsbolag (398/1995) 28 § 1 och 4 mom. som följer:

28 §
Representationens grundkapital

Ett försäkringsbolag från tredje land skall för den direkta försäkringsrörelse som bolaget driver i Finland alltid här ha tillgångar som uppgår till minst

1) 2 400 000 euro för livförsäkringsrörelse och försäkringsrörelse som hör till skadeförsäkringsklasserna 10―16, samt

2) 1 200 000 euro för annan försäkringsrörelse.


De i euro angivna beloppen i 1 mom. kan genom förordning ändras på ett sätt som motsvarar utvecklingen av den allmänna prisnivån.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 233/1998
EkUB 31/1998
RSv 204/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.