1203/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1998

Undervisningsministeriets beslut om ändring av 3 § beslutet om timfördelningen i vuxengymnasier

Undervisningsministeriet har

ändrat 3 § 3 och 4 mom. i sitt beslut av den 26 september 1994 om timfördelningen i vuxengymnasier (873/1994) som följer:

3 §

En studerande som har inlett sina gymnasiestudier innan han har fyllt 18 år skall utöver de kurser som bestäms i 2 § studera minst två kurser i gymnastik och hälsokunskap samt två kurser i bildkonst eller musik eller en kurs i båda de sistnämnda ämnena.

En elev som genomför den grundläggande utbildningens lärokurs skall välja minst fyra av de ämnen som nämns i 1 § under gruppen samhällsämnen och naturvetenskapliga ämnen.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1998

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Matti Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.