1199/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1998

Statsrådets beslut om ändring av 2 a och 3 § beslutet om timfördelningen i gymnasiet

Statsrådet har vid föredragning från undervisningsministeriet

ändrat 2 a § i sitt beslut av den 23 september 1993 om timfördelningen i gymnasiet (835/1993), sådan den lyder i beslut 345/1995, och 3 § som följer:

2 a §

Om en studerande med samiska, rommani eller ett främmande språk som modersmål får undervisning i sitt eget modersmål i modersmålsundervisningen enligt 8 § gymnasielagen (629/1998), kan det sammanlagda antalet obligatoriska kurser i modersmålet och de övriga språken samt det totala antalet obligatoriska kurser för studeranden vara mindre än vad som bestäms i 2 §. Studerande som avses i detta moment undervisas i det andra inhemska språket i finska eller svenska. Ett valfritt ämne skall vara svenska eller finska.

Om en studerande med ett främmande språk som modersmål får undervisning i finska enligt en särskild lärokurs för invand-rare, får timmarna i modersmålet och det andra inhemska språket delas i undervisning i nämnda ämnen så som utbildningsanordnaren beslutar.

3 §

För en studerande som har inlett sina gymnasiestudier sedan han fyllt 18 år är, med avvikelse från 2 §, antalet obligatoriska kurser 39―43.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 30 december 1998

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Regeringsråd
Matti Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.