1195/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Förordning om ändring av 10 § förordningen om specialläkarexamen

På föredragning av undervisningsministern

ändras 10 § 3 mom. förordningen den 4 september 1998 om specialläkarexamen (678/1998) samt

fogas till 10 § ett nytt 3 mom., varvid det nuvarandet 3 mom. blir 4 mom., som följer:

10 §
Övergångsbestämmelse om studerandenas ställning

Den som senast den 31 december 1999 har slutfört ett utbildningsprogram enligt 3 a § 1 mom. i den upphävda förordningen får slutföra ett sådant utbildningsprogram som avses i samma paragrafs 2 mom. förutsatt att han inte tidigare har slutfört något sådant utbildningsprogram och att han anmäler sig till utbildningsprogrammet senast den 31 augusti 1999.

På studerande som enligt 1 och 3 mom. studerar inom utbildningsprogram enligt den upphävda förordningen tillämpas i tillämpliga delar bestämmelserna i den upphävda förordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.