1181/1998

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1998

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 1 § 1 mom. samt bilaga 1, så som bilagan 1 är i jord- och skogsbruksministeriets beslut 936/1997, till jord- och skogsbruksministeriets beslut (1237/1996) den 30 december 1996 om veterinära gränskontroller av animaliska livsmedel och andra varor, och

fogat ett nytt 4 mom. som följer:

Tillämpningsområde
1 §

I detta beslut och i bilagorna till det stadgas om veterinär gränskontroll som i syfte att förebygga djursjuksdomars spridning och trygga den livsmedelshygieniska kvaliteten samt den hygieniska kvaliteten hos foder av animaliskt ursprung utförs i fråga om animaliska livsmedel och andra varor vid import till Finland från länder utanför Europeiska gemenskapen (tredje land).


Detta beslut tillämpas dock inte på animaliska livsmedel och andra varor som införs från Norge eller på från Island införade, som livsmedel ämnade fiskerivaror och råa bearbetade och beredda produkter av dem eller på andra varor av fisk.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 30 december 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinäröverinspektör
Hentriikka Kontio

Bilaga 1

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.