1180/1998

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1998

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om 1999 års arbetslöshetsförsäkringspremier

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 14 § 2 mom., 16 § och 18 § 4 och 5 mom. lagen den 24 juli 1998 om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) beslutat:

1 §

För en sådan delägare i ett företag som avses i 1 a § 1 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa (602/1984) skall 1999 i arbetsgivares arbetslöshetsförsäkringspremie betalas 0,9 procent och i löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie 0,65 procent av beloppet av de arbetslöner som betalats till delägaren.

2 §

Statens affärsverks arbetslöshetsförsäkringspremie är 1999 i fråga om de i 13 § lagen om förskottsuppbörd (1118/1996) avsedda löner som affärsverket betalat för affärsverksamheten 0,9 procent av beloppets första fem miljoner mark och 2 procent för den överskjutande delen.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999 och gäller till utgången av 1999.

Beslutet tillämpas på arbetslöshetsförsäkringspremier som betalas för 1999.

Helsingfors den 22 december 1998

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Äldre regeringssekreterare
Hannu Hakkola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.