1172/1998

Given i Helsingfors den 30 december 1998

Lag om ändring av 16 § lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 16 § lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lagarna 1122/1996 och 1127/1996, ett nytt 7 mom., varvid det nuvarande 7 mom. blir 8 mom., som följer:

16 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna uppgifter om utgifter och avdrag

Arbetslöshetskassorna, folkpensionsanstalten och arbetskraftsmyndigheterna skall till skatteförvaltningen meddela det antal ersättningsdagar under skatteåret för vilket har betalts ersättning enligt de lagar som avses i 93 § 4 mom. inkomstskattelagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 129/1998
StaUB 61/1998
RSv 243/1998

Helsingfors den 30 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.