1146/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Förordning om ändring av förordningen om farledsavgift

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 16 december 1983 om farledsavgift (1016/1983) 10 § 2 mom. samt

ändras 5 § 2 och 4 mom., det inledande stycket i 10 § 1 mom. samt 11 § 2 mom. som följer:

5 §

I fråga om ett utländskt fartyg för vilket ett finskt mätbrev inte har utfärdats eller vars mätbrev eller nationalitetscertifikat inte erkänns som giltigt i Finland uppbärs farledsavgiften enligt fartygets dräktighet på grundval av bevis som har utfärdats av en finsk skeppsmätare. Såvida den i mätbrevet angivna dräktigheten inte motsvarar fartygets verkliga dräktighet eller fartyget enligt internationella mätningsregler inte är berättigat att använda den dräktighet som är angiven i ett internationellt mätbrev, kan sjöfartsverket som grund för farledsavgiften för fartyget fastställa en dräktighet som motsvarar den dräktighet som enligt internationella mätningsregler skall fastställas för fartyget.


Är flera dräktigheter angivna i ett fartygs mätbrev, bestämmer sjöfartsverket enligt vilken dräktighet farledsavgift skall uppbäras för fartyget.

10 §

Sjöfartsverket kan på skriftlig ansökan i enskilda fall bevilja nedsättning av farledsavgift eller befrielse från sådan avgift och föreskriva att en farledsavgift som redan har betalts eller en del därav skall återbetalas, om


11 §

Sjöfartsverket beslutar om den isavgiftsklass till vilken ett fartyg skall hänföras och utfärdar närmare föreskrifter om isavgiftsklasserna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Matti Aura

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.