1139/1998

Given i Helsingfors den 23 december 1998

Förordning om ändring av 3 § förordningen om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 30 december 1997 om poster som skall hänföras till verksamhetskapitalet i pensionsstiftelser som bedriver verksamhet enligt lagen om pension för arbetstagare (1326/1997) 3 § 2 mom som följer:

3 §

Av verksamhetskapitalet skall ett belopp som motsvarar den solvensgräns som avses i 48 b § 1 mom. lagen om pensionsstiftelser bestå av de poster som avses i 1 § 1 mom. 1―6 punkten. Av de borgensförbindelser och säkerheter som avses i 1 § 1 mom. 5 och 6 punkten får dock räknas till godo en- dast borgensförbindelser som ingåtts av sådana sammanslutningar som anges i 4 § förordningen om täckning för pensionsstiftelsers pensionsansvar (1137/1998).Denna förordning träder i kraft den 31 december 1998.

Helsingfors den 23 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.