1106/1998

Utfärdat i Helsingfors den 22 december 1998

Inrikesministeriets beslut om ändring av inrikesministeriets beslut om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentliga prestationer

Inrikesministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92)

ändrat bilagan till sitt beslut av den 28 december 1994 om när länsstyrelsens prestationer skall vara avgiftsbelagda, om grunderna för avgifterna och om avgifterna för offentligrättsliga prestationer (1441/94) som följer:


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

För en prestation som har beställts innan detta beslut har trätt i kraft uppbärs avgift enligt det avgiftsbeslut som gällde före ikraftträdandet.

Helsingfors den 22 december 1998

Minister
Jouni Backman

Överinspektör
Eeva Puttonen

Avgiftstabell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.