1089/1998

Utfärdat i Helsingfors den 21 december 1998

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om införsel av levande nötkreatur och produkter som härstammar från nötkreatur från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland 21/IMPORT/1998 21.12.1998 21.12.1998

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslute kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Kommissionens beslut 94/474/EG, EGT nr L 194, 29.7.1994, s. 96, kommissionens beslut 98/256/EG, EGT nr L 113, 15.4.1998, s. 32, kommissionens beslut 98/351/EG, EGT nr L 157, 30.5.1998, s. 110, kommissionens beslut 98/564/EG, EGT nr L 273, 9.10.1998, s. 37, kommissionens beslut 98/692/EG, EGT nr L 328, 4.12.1998, s. 28

Helsingfors den 21 december 1998

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.