1071/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av 1 b och 6 § lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 70 § riksdagsordningen föreskriver,

ändras i lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode (328/1947) 1 b och 6 §, av dessa lagrum 1 b § sådan den lyder i lag 330/1976, som följer:

1 b §

Riksdagens kanslikommission kan bevilja en riksdagsman skälig ersättning för andra än i 1 a § avsedda, av handhavandet av riksdagsmannavärvet föranledda färdkostnader och telekommunikationskostnader.

6 §

På förslag av statsutskottet beslutar riksdagen om anslag för ersättning av talmannens och vicetalmännens kostnader under riksdagen.


Denna lag träder i kraft den 1 april 1999.

LM 120 och 121/1998
RSk 31/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.