1069/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen föreskriver,

fogas till riksdagsordningen en ny 8 a § som följer:

8 a §

Uppdraget som riksdagsledamot upphör inte på grund av att riksdagsledamoten har valts till ledamot av Europaparlamentet. Uppdraget som riksdagsledamot avbryts dock för den tid under vilken det ovan nämnda uppdraget sköts, och riksdagsledamoten får under denna tid inte delta i riksdagsarbetet utan hans ersättare träder i hans ställe för att sköta uppdraget som riksdagsledamot.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom denna lag upphävs lagen den 16 december 1994 om temporär ändring av riksdagsordningen (1186/1994) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 190/1998
GrUB 7/1998
RSv 189/1998

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.