1050/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Förordning om ändring av sysselsättningsförordningen

På föredragning av arbetsministern

upphävs i sysselsättningsförordningen av den 30 december 1997 (1363/1997) 14 § 3 mom., 49 § och 64 § 2 mom., av dessa lagrum 64 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 425/1998, samt

ändras 21 § 1 mom. som följer:

21 §
Ansökan om och beviljande av projektstöd

Projektstöd beviljas av den TE-central inom vars verksamhetsområde projektet avses bli genomfört. Om ett projekt genomförs inom flera TE-centralers verksamhetsområden, beviljas stödet av den TE-central inom vars verksamhetsområde projektet huvud sakligen avses bli genomfört. Om för samma projekt ansöks om mer än två miljoner mark i projektstöd för samma kalenderår eller om det är fråga om ett riksomfattande projekt, beviljas stödet av vederbörande ministerium.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.