1048/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Förordning om redovisning av den avgift som skall användas för främjande av arbetarskyddet

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 35 § 4 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådant det lyder i lag 1204/1996:

1 §

Försäkringsanstalternas förbund skall varje år redovisa det belopp som avses i 35 § 4 mom. lagen om olycksfallsförsäkring och som är avsett att användas för främjande av arbetarskyddet till arbetarskyddsfonden i två lika stora poster senast den 5 augusti och den 5 november det år som följer på det år som avgiften hänför sig till.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.