1046/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Förordning om redovisning av utjämningen av de förhöjningar och skadestånd som avses i 60 § 6 mom. lagen om olycksfallsförsäkring

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs med stöd av 60 § 6 mom. lagen den 20 augusti 1948 om olycksfallsförsäkring (608/1948), sådant det lyder i lag 1204/1996:

1 §

Försäkringsanstalterna skall redovisa den utjämning som fördelningen av de förhöjningar och skadestånd som avses i 60 § 6 mom. lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) förutsätter till Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund senast den 30 juni

efter det år som följer på det år förhöjningarna och skadestånden hänför sig till.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.