1028/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Förordning om ändring av 2-4 § förordningen om identitetskort

På föredragning av inrikesministern

ändras 2 § 2 mom. samt 3 och 4 § förordningen den 21 september 1990 om identitetskort (867/1990) som följer:

2 §

Till ansökan skall fogas ett tillräckligt antal fotografier på vilka sökanden lätt igenkänns. Sökanden skall lägga fram tillförlitlig utredning om sin identitet.

3 §

På identitetskortet skall finnas personens släktnamn och förnamn, personbeteckning, fotografi, namnteckning, datum för utfärdande av identitetskortet och dess giltighetstid och namnet på den myndighet som har utfärdat kortet samt i fråga om finska medborgare en anteckning om nationalitet.

4 §

Identitetskortet gäller tio år från den dag det har utfärdats, om inte annat följer av 2 mom.

Ett identiteskort kan av grundad anledning utfärdas för bestämd tid, högst fyra månader (temporärt identitetskort). Ett temporärt identitetskort kan av särskilda skäl utfärdas för en utlänning som inte har hemort i Finland.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1999.

Indentitetskort som gäller tills vidare och som har utfärdats innan denna förordning träder i kraft gäller till den 31 december 2002.

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.