1027/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Förordning om ändring av 5 § reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/1995) 5 § 4 a och 11 punkten, av dessa lagrum 4 a punkten sådan den lyder i förordning 1323/1996, som följer:

5 §

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


4 a) förslag till Europeiska gemenskapens regional- och strukturpolitiska program för Finland samt de årliga stabilitetsprogrammen,


11) förordnande av kandidater till Europeiska gemenskapernas revisionsrätt, Regionkommittén, ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska kol- och stålgemenskapens rådgivande kommitté och Europeiska atomenergigemenskapens vetenskapliga och tekniska kommitté samt förordnande av kandidater till och representanter i Europeiska investeringsbankens förvaltningsorgan samt utseende av medlemmarna och suppleanterna i ekonomiska och finansiella kommittén,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsministerns ställföreträdare, Minister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.