1025/1998

Utfärdat i Helsingfors den 16 december 1998

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av inkomstgräns avsedd i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst

Social- och hälsovårdsministeriet har med stöd av 43 a § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948), sådant det lyder i lag 973/1980 beslutat:

1 §

Den i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst avsedda inkomstgräns som berättigar till tilläggsränta till fullt belopp är i varje dyrhetsklass 25 112 mark.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Genom detta beslut upphävs social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 29 december 1994 om ändring av inkomstgräns avsedd i 18 § 2 mom. lagen om skada, ådragen i militärtjänst (1529/1994).

Helsingfors den 16 december 1998

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Anne-Marie Brisson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.