1013/1998

Givet i Åbo den 6 november 1998

Kyrkomötets beslut om ändring av kyrkoordningen

I enlighet med kyrkomötets beslut

ändras i kyrkoordningen av den 8 november 1991 (1055/1993) 6 kap. 21 § 1 mom. som följer:

6 kap.

Tjänsteinnehavare och arbetstagare

B. Församlingens och den kyrkliga samfällighetens tjänsteinnehavare och arbetstagare
21 §

När en kyrkoherde- eller kaplanstjänst i en församling blivit ledig skall domkapitlet genom anslag på domkapitlets anslagstavla och genom en annons som publiceras i åtminstone en rikstidning förklara tjänsten ledig att sökas under trettio dagar räknat från den dag då beslutet fattades.Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999.

Åbo den 6 november 1998

På kyrkomötets vägnar


John Vikström ärkebiskop


Kari Ventä kyrkomötets sekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.