1011/1998

Utfärdat i Helsingfors den 11 december 1998

Handels- och industriministeriets beslut om dagar för söndagsöppethållning enligt lagen om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers öppettider

1 §

Handels- och industriministeriet har med stöd av 1 § 2 mom. lagen om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers öppettider (276/1997) beslutat att år 1999 får yrkesmässig minuthandel och frisersalongsrörelse på söndagar bedrivas mellan klockan 12 och 21 den 16 maj, den 30 maj, den 5 september, den 21 november och den 28 november.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1999 och gäller t.o.m. den 31 december 1999.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 13 oktober 1998 om dagar för söndagsöppethållning enligt lagen om minuthandelns och vissa arbetsrörelsers öppettider (759/1998).

Helsingfors den 11 december 1998

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Ulla Karhu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.