1005/1998

Given i Helsingfors den 18 december 1998

Förordning om ändring av 1 § förordningen om anmälningar som skall göras i konkursärenden

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 4 november 1994 om anmälningar som skall göras i konkursärenden (959/1994) 1 § 1 mom. 5 a-punkten, sådan den lyder i förordning 591/1997, som följer:

1 §

Boförvaltaren skall utan dröjsmål anmäla att en konkurs har inletts


5 a) till en clearingorganisation där gäldenären är part i handel med värdepapper, de- rivatinstrument eller valuta eller part i betalningssystemet,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 18 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.