969/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Förordning om ändring av 3 och 19 § företagsinteckningsförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras i företagsinteckningsförordningen av den 30 september 1985 (778/1985) 3 § 3 mom. och 19 § 1 mom., av dessa 3 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 158/1997, som följer:

3 §

Ärendets natur anges genom en anteckning om huruvida ansökan gäller fastställande, utvidgning eller dödande av en inteckning eller omräkning av den valutaenhet i vilken inteckningen har fastställts, sammanföring eller uppdelning av inteckningar, ändring av deras inbördes förmånsrätt eller åtagande att svara för inteckning.

19 §

I gravationsbeviset antecknas de inteckningar och anmärkningar enligt företagsinteckningsregistret som gäller näringsidkarens egendom vid den tidpunkt när beviset utfärdas. Inteckningsbeloppet anges i den valutaenhet i vilken inteckningen har fastställts eller till vilken det har omräknats, samt i mån av möjlighet även i enheten euro, avrundat till närmaste euro.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.