968/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Förordning om ändring av 30 § förordningen om lagfarts- och inteckningsregister

På föredragning av justitieministern

ändras i förordningen den 5 december 1996 om lagfarts- och inteckningsregister (960/1996) 30 § 3 mom. som följer:

30 §

I fråga om en inteckning eller annan inskrivning skall antecknas dagen när ansökan har anhängiggjorts och ärendenummer i fråga om den ursprungliga ansökan och den senaste ansökan. Inteckningsbeloppet anges i den valutaenhet i vilken inteckningen har fastställts eller till vilken det har omräknats, samt i mån av möjlighet även i enheten euro, avrundat till närmaste euro.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.