963/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Lag om ändring av arbetstidslagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till arbetstidslagen av den 9 augusti 1996 (605/1996) en ny 37 a § som följer:

7 kap.

Arbetstidshandlingar

37 a §
Individuell körjournal för motorfordonsförare

Arbetsgivaren skall ge en motorfordonsförare som är anställd hos honom en individuell körjournal för kontroll av dygnsarbetstiden. Föraren skall föra journalen så att av den framgår när arbets- och vilotiderna samt rasterna börjar och slutar under dygnet. Anteckningar om varje period skall göras i körjournalen omedelbart efter periodens slut och innan följande period börjar. Färdskrivare kan användas i stället för körjournal.

Motorfordonsföraren är skyldig att i körjournalen göra de anteckningar som den förutsätter och att ha den med sig under körning.


Denna lag träder i kraft den 1 februari 1999.

RP 181/1998
ApUB 11/1998
RSv 157/1998

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.