962/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Lag om ändring av 114 § mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 114 § mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/1993), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lag 1486/1994, ett nytt 3 mom. som följer:

114 §

Vad som ovan i 1 mom. 5 punkten och 2 mom. bestäms om personbilar tillämpas också på bilar avsedda för två ändamål.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Denna lag tillämpas när en såld vara har levererats eller en tjänst har utförts, ett gemenskapsinternt förvärv har gjorts eller en importerad vara har utlämnats från tullövervakning till den som är berättigad till avdrag eller återbäring efter att lagen har trätt i kraft.

RP 207/1998
StaUB 44/1998
RSv 168/1998

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.