953/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Lag om ändring av 1 § lagen om republikens presidents rätt till pension

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 1 § lagen den 14 januari 1994 om republikens presidents rätt till pension (40/1994) ett nytt 2 mom. som följer:

1 §

När republikens president avlidit har den efterlevande maken och barn under 18 år rätt till familjepension, som utgör hälften av presidentens pension enligt 1 mom. Om republikens president vid sin död ännu inte fick pension, utgör familjepensionen hälften av den pension enligt 1 mom. som intjänats till dödsdagen. I fråga om förutsättningarna för erhållande av familjepension, fördelningen av pensionen mellan den efterlevande maken och barn under 18 år, pensionsjämkning, avbrott i familjepensionen och familjepensionens upphörande gäller i tillämpliga delar lagen om statens familjepensioner (774/1968).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Rätten till familjepension enligt denna lag omfattar också dem som tidigare har varit republikens president samt deras makar.

RP 170/1998
ShUB 21/1998
RSv 159/1998

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.