952/1998

Utfärdat i Helsingfors den 10 december 1998

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskrifts samling nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om gödselmedel* 169/1998 10.12.1998 16.12.1998

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (09) 134 211.

* Kommissionens direktiv98/3/EG, EGT nr L 18, 23.1.1998, s. 25

Helsingfors den 10 december 1998

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Marita Seppänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.