947/1998

Given i Helsingfors den 14 december 1998

Lag om ändring av lagen om statens bostadsfond

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 15 december 1989 om statens bostadsfond (1144/1989) 2 § 5 mom., sådant det lyder i lag 208/1996, och

ändras 7 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 208/1996, som följer:

7 §

I samband med behandlingen av statsbudgeten skall

1) fastställas maximibeloppet av de lån som beviljas eller för vilka betalas räntestöd av bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten, med undantag för lån enligt lagen om räntestödslån för anskaffande av ägarbostad (639/1982),

2) fastställas maximibeloppet av den statsborgen i anslutning till bostadslån som föranleder att ersättningar betalas av bostadsfondens i 2 § avsedda medel, som står utanför statsbudgeten,

3) fastställas maximibeloppen av lån som tas upp för bostadsfonden, lån som värdepapperiseras, värdepapper som köps och tilläggssäkerheter, samt

4) beslutas om eventuell överföring till bostadsfonden eller ur fonden till statsbudgeten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

Denna lag tillämpas också på sådan ränteavkastning på medlen på statens bostadsfonds samlingskonto i statens centralbokföring som erhållits och som inte bokförts som intäkter före lagens ikraftträdande.

RP 122/1998
MiUB 3/1998
RSv 121/1998

Helsingfors den 14 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.