937/1998

Utfärdat i Helsingfors den 9 december 1998

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ersättning för kontroll av djurs transportkondition på mellanstationer *) 16/VLA/1998 9.12.1998 1.1.1999
JSMb om ändring av beslut om krav på skydd av djur vid transpor 17/VLA/1998 9.12.1998 1.1.1999

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

*) rådets förordning 1255/97/EG; EGT nr L 174, 2.7.1997, s. 1

Helsingfors den 9 december 1998

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Regeringssekreterare
Erkki Arnkil

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.