932/1998

Utfärdat i Helsingfors den 8 december 1998

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av 11 § handels- och industriministeriets beslut om de studier som skall krävas för deltagande i CGR- och GRM-examina

Handels- och industriministeriet har

ändrat 11 § 2 och 3 mom. i handels- och industriministeriets beslut av den 23 december 1996 om de studier som skall krävas för deltagande i CGR- och GRM-examina (1325/1996) som följer:

11 §
Ikraftträdelse och övergångsbestämmelser

Från de krav som avses i 2―4 § detta beslut och som gäller studiernas omfattning och innehåll kan undantag göras när sökande godkänns att delta i de CGR-examina som skall arrangeras åren 1997―2003, om de av sökanden fullgjorda

1) studierna eller vitsorden i redovisning motsvarar en ämnesstudiehelhet enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper,

2) studierna eller vitsorden i juridik motsvarar en grundstudiehelhet i juridik enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper och över hälften av studierna består av rätt som gäller företagsverksamhet och skatterätt,

3) övriga studierna eller vitsorden till sin omfattning motsvarar de allmänna studier som avses i 4 §, och studierna inte i mer än ett ämne avviker från de krav som gäller innehållet.

Från de krav som avses i 5―7 § detta beslut och som gäller studiernas omfattning och innehåll kan undantag göras när sökande godkänns att delta i de GRM-examina som skall arrangeras åren 1997―2003, om de av sökanden fullgjorda

1) studierna eller vitsorden i redovisning motsvarar en ämnesstudiehelhet enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper eller omfattar minst 20 studieveckor,

2) studierna eller vitsorden i juridik motsvarar en grundstudiehelhet i juridik enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper eller omfattar minst 10 studieveckor och över hälften av studierna består av rätt som gäller företagsverksamhet och skatterätt,

3) övriga studierna eller vitsorden till sin omfattning motsvarar de allmänna studier som avses i 7 §, och studierna inte i mer än ett ämne avviker från de krav som gäller innehållet.


Detta beslut träder i kraft den 15 december 1998.

Helsingfors den 8 december 1998

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Marja-Leena Rinkineva

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.