926/1998

Given i Helsingfors den 4 december 1998

Förordning om de stater som avses i 2 § 3 mom. lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde bestäms med stöd av 2 § 3 mom. lagen den 16 december 1994 om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1217/1994):

1 §

De stater som avses i 2 § 3 mom. lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund är:

Argentina, Australien, Belgien, Brasilien, Bulgarien, Canada, Danmark och Färöarna, Egypten, Estland, Filippinerna, Frankrike, Förenade konungariket, Förenta staterna, Grekland, Indien, Indonesien, Island, Israel, Italien, Japan, Kina, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Marocko, Nederländerna, Norge, Nya Zeeland, Polen, Republiken Korea, Rumänien, Ryssland, Slovakien, Slovenien, Sri Lanka, Sverige, Sydafrika, Tanza nia, Thailand, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Zambia och Österrike.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 15 december 1998.

Denna förordning tillämpas vid beskattningen för 1998.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 30 december 1997 om de stater som avses i 2 § 3 mom. lagen om beskattning av delägare i utländska bassamfund (1392/1997).

Helsingfors den 4 december 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Jouko Skinnari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.