873/1998

Given i Helsingfors den 27 november 1998

Lag om försäljning av en fastighet till Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Statens fastighetsverk berättigas att mot en köpeskilling av 72 000 000 mk och i övrigt på de villkor som fastighetsverket bestämmer till Finlands Bank sälja tomterna nr 4 och 6 jämte byggnader i kvarteret 29 i 1 stadsdelen av Helsingfors stad.

2 §

Denna lag träder i kraft den 4 december 1998.

RP 158/1998
StaUB 35/1998
RSv 135/1998

Helsingfors den 27 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.