872/1998

Given i Helsingfors den 27 november 1998

Förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i förordningen om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 8 mars 1996 om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning (143/1996) 2 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen som följer:


2. Motorcyklar, mopeder samt fordon i kategori L5 får, om fordonet uppfyller de krav som gällde den 31 mars 1996,

a) utan hinder av 138 § 1 mom. tas i bruk före den 5 april 1999,

b) utan hinder av 32 § 3 mom., 32 a § 1 och 3 mom., 136 a §, 137 §, 137 a §, 148 a § och 149 § tas i bruk före den 14 juni 1999,

c) utan hinder av 32 a § 3 mom. punkt b tas i bruk före den 17 juni 2003 om fordonets typbesiktigats före den 17 juni 1999, samt

d) utan hinder av 144 § 1 mom. d- och gpunkterna, 2 mom. b- och c- punkterna och 3 mom. samt 32 b § 2 mom. tas i bruk före den 1 november 1999.Denna förordning träder i kraft den 4 december 1998.

Rådets direktiv 93/14/EEG; EGT nr L 121, 15.5.1993, s. 1, rådets direktiv 93/34/EEG; EGT nr L 188, 29.7.1993, s. 38, rådets direktiv 93/32/EEG; EGT nr L 188, 29.7.1993, s. 28, rådets direktiv 93/33/EEG; EGT nr L 188, 29.7.1993, s. 32, rådets direktiv 93/31/EEG; EGT nr L 188, 29.7.1993, s. 19, rådets direktiv 93/29/EEG; EGT nr L 188, 29.7.1993, s. 1, rådets direktiv 93/30/EEG; EGT nr L 188, 29.7.1993, s. 11, rådets direktiv 93/92/EEG; EGT nr L 311, 14.12.1993, s. 1, rådets direktiv 93/94/EEG; EGT nr L 311, 14.12.1993, s. 83

Helsingfors den 27 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.