871/1998

Given i Helsingfors den 27 november 1998

Förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i förordningen om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 30 september 1997 om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning (902/1997) det inledande stycket i 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen samt b- punkten i nämnda moment som följer:


4. Om ett fordon uppfyller de krav som gällde den 30 september 1997 får


b) motorcyklar, mopeder och fordon i kategori L5 utan hinder av 32 e § 2 mom. om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten tas i bruk före den 1 november 1999, och utan hinder av 32 c § om tillverkarskylten på fordon tas i bruk före den 14 juni 1999 samt utan hinder av 32 c § punkt b om tillverkarskylten på före den 17 juni 1999 typbesiktigat fordon tas i bruk före den 17 juni 2003,Denna förordning träder i kraft den 4 december 1998.

Rådets direktiv 93/34/EEG; EGT nr L 188, 29.7.1993, s. 38
Rådets direktiv 93/94/EEG; EGT nr L 311, 14.12.1993, s. 83

Helsingfors den 27 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.