870/1998

Given i Helsingfors den 27 november 1998

Förordning om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i förordningen om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 24 april 1998 om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning (290/1998) 6 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen som följer:


6. Motorcyklar, mopeder, utan hänsyn till mopeder med låg effekt, samt trehjuliga fordon i kategori L5 får, om fordonet uppfyller de krav som gällde den 30 april 1998,

a) utan hinder av 109 § 1 mom. och 135 § 1 mom. tas i bruk före den 5 april 1999,

b) utan hinder av 106―108 §, 126 a §, 126 b § 1 mom., 132―134 §, 149 och 149 a § tas i bruk före den 14 juni 1999,

c) utan hinder av 117 § 4 mom. och 143 § 4 mom. tas i bruk före den 1 november 1999, samt

d) utan hinder av 112 § 1 mom. och 138 § 1 mom. tas i bruk före den 2 februari 2001,Denna förordning träder i kraft den 4 december 1998.

Rådets direktiv 93/32/EEG; EGT nr L 188, 29.7.1993, s. 28, rådets direktiv 93/33/EEG; EGT nr L 188, 29.7.1993, s. 32, rådets direktiv 93/31/EEG; EGT nr L 188, 29.7.1993, s. 19, rådets direktiv 93/14/EEG; EGT nr L 121, 15.5.1993, s. 1, parlamentets och rådets direktiv 95/1/EG; EGT nr L 52, 8.3.1995, s. 1, rådets direktiv 93/92/EEG; EGT nr L 311, 14.12.1993, s. 1, rådets direktiv 93/29/EEG; EGT nr L 188, 29.7.1993, s. 1, rådets direktiv 93/30/EEG; EGT nr L 188, 29.7.1993, s. 11

Helsingfors den 27 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Anneli Taina

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.