842/1998

Given i Helsingfors den 13 november 1998

Förordning om ändring av 9 a § förordningen om pension för arbetstagare

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

ändras i förordningen den 23 februari 1962 om pension för arbetstagare (183/1962) 9 a §,

sådan den lyder i förordning 1506/1995, som följer:

9 a §

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer för varje kalenderår den koefficient som avses i 7 a § 3 mom. lagen om pension för arbetstagare på grundval av det procenttal för arbetstagarnas pensionsavgift för samma kalenderår som avses i 12 b § lagen om pension för arbetstagare samt den förändring i löne- och prisnivån som avses i 9 §. Koefficienten skall offentliggöras före ingången av det kalenderår från och med vilket den skall tillämpas.


Denna förordning träder i kraft den 27 november 1998.

Helsingfors den 13 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.