834/1998

Given i Helsingfors den 13 november 1998

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 3 december 1993 om temporär ändring av lagen om konstnärsprofessurer och om statens konstnärsstipendier (1066/1993), sådan den lyder i lag 1012/1997, som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994 och gäller till den 31 december 1999.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 133/1998
KuUB 8/1998
RSv 114/1998

Helsingfors den 13 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.