832/1998

Given i Helsingfors den 13 november 1998

Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 30 december 1992 om temporär ändring av lagen om kommunernas kulturverksamhet (1681/1992), sådan den lyder i lag 1011/1997, som följer:

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993 och gäller till den 31 december 1999.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 131/1998
KuUB 6/1998
RSv 112/1998

Helsingfors den 13 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.