827/1998

Given i Helsingfors den 13 november 1998

Lag om ändring av 9 § handelsregisterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelsregisterlagen av den 2 februari 1979 (129/1979) 9 § 1 mom. 6 punkten som följer:

9 §

I ett aktiebolags grundanmälan skall nämnas


6) aktiekapitalet, aktiernas antal, aktiernas nominella belopp eller bokföringsmässiga motvärde samt minimi- och maximikapitalet, om bestämmelser därom ingår i bolagsordningen;Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.

RP 79/1998
EkUB 17/1998
RSv 107/1998

Helsingfors den 13 november 1998

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Jussi Järventaus

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.